Sunday, 6 September 2015

วิธีใช้ Google Map วางแผนการท่องเที่ยว

Google นอกจากจะใช้ค้นหาเว็บไซด์ที่ต้องการแล้ว  Google ยังมีของเด็ดๆให้ใช้งานอีก คือ Google Map วิธีใช้งานก็ไม่ยากเย็นอะไรเลย

บนหน้าแรกของ Google  เราคลิกที่แถบบนขวา ตามรูป และเลือกแผนที่เมื่อเข้ามาบน Google Map แล้ว จะปรากฎแผนที่และแสดงพิกัดที่เราอยู่ปัจจุบัน ( ถ้าเรา Login Google)


ที่มุมบนซ้าย จะมีช่องให้เราใส่สถานที่ที่เราต้องการค้นหาบนแผนที่

เช่น  เราต้องการไปเที่ยว ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า  โดยต้องการตั้งต้นการเดินทางจากสนามบินคันไซ
เราก็คีย์ชื่อ Kansai International Airport  เมื่อกดปุ่มแว่นขยายค้นหา ระบบจะค้นหาชื่อให้ ถ้าชื่อนี้มีบนแผนที่มากกว่า 1 แห่ง จะมีรายชื่อใต้แถบค้นหาให้เราระบุจุดที่เราต้องการ หลังจากนั้นจะไปยังแผนที่เราสามารถซูมขยายเพื่อดูรายละเอียดบนแผนที่ หรือ ซูมเพื่อดูภาพรวมใหญ่ว่า สนามบินนี้อยู่ส่วนไหนของโอซาก้าได้
ที่มุมบนซ้ายของแผนที่ นอกจากจะบอกว่า ตอนนี้เรากำลังค้นหาสถานที่ชื่ออะไรแล้ว ยังปรากฎแถบรายละเอียดของสถานที่ที่เราค้นหาให้ด้วย  รายละเอียดนี้มีประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลของสถานที่ เช่น1  -   ดูที่อยู่สถานที่ตั้ง 
2  -   หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ที่เราค้นหา
3  -   ภาพถ่ายของสถานที่ที่เราค้นหา
4  -   ดูแล้ว ใช่สถานที่ที่เราอยากไป เราสามารถคลิกที่ดาว เพื่อบันทึกไว้ก่อนกันลืม ดาวเหลืองนี้จะปรากฎบนแผนที่เมื่อเราเข้ามาบนแผนที่อีกครั้ง ไม่หายไปไหน
5  -   เส้นทางการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  ( ขอยกไปอธิบายภายหลัง)

ส่วนอื่นๆ คือ ระดับความพอใจของคนที่เข้ามาใช้แผนที่ และ ความเห็นเกี่ยวกับสถานที่ เราสามารถเข้าไปอ่านเพื่อประเมินสถานที่นั้นๆได้

เรามาดูในข้อ 3  คือภาพถ่าย   จะเห็นว่า สนามบินคันไซนี้ มีภาพถ่ายที่คนที่เข้ามาใช้แผนที่ส่งเข้ามาเพิ่มไว้ในนี้ 109 ภาพ  เราสามารถคลิกที่ภาพถ่ายเพื่อเข้าไปดูบรรดาภาพเหล่านี้ เพื่อประเมินสถานที่ได้นอกจากจะดูรูปภาพแล้ว  Google ยังมีทีเด็ดจากกล้องที่บันทึกตอนทำแผนที่ให้เราสามารถเดินดูสถานที่ได้รอบๆ เหมือนเราอยู่ในสถานที่จริงด้วย โดยการลากเมาส์มาที่มุมแผนที่เล็กๆมุมล่างซ้าย 

จะปรากฎเส้นสีน้าเงิน เมื่อเราคลิกที่เส้นน้ำเงินในแผนที่ จะปรากฎภาพสถานที่จริงตามตำแหน่งที่เราคลิก
ในแผนที่เล็กมุมล่างซ้าย จะบอกทิศทางด้วยรูปคน ทิศทางการยืนคือภาพที่ปรากฎตรงหน้าคือภาพใหญ่ และในภาพใหญ่ จะมีวงกลมลูกศรบอกทิศทางการเดิน เมื่อเราคลิกที่ลูกศร ภาพจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตามลูกศร แต่เราสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยการลากเมาส์หมุนเปลี่ยนทิศทาง โดยสังเกตการหันหน้าของรูปคนในแผนที่เล็กไปด้วย แผนที่เล็กเราสามารถซูมขยายรายละเอียดหรือย่อก็ได้  นอกจากนี้บนแผนที่บางสถานที่ เราจะเห็นจุดสีฟ้าในแผนที่ เราสามารถคลิกที่จุดนี้และดูภาพหมุนภาพได้ 360 องศา ได้ด้วยที่นี้เราก็สามารถเดินสำรวจสถานที่ที่เราไม่เคยไปให้ละเอียด เวลาแบกเป้ไปจริงๆจะได้ไม่งงกับสถานที่  จากประสบการณ์ที่เคยใช้ตอนไปญี่ปุ่นที่เมืองวากายาม่าแล้ว  ยืนยันความถูกต้องและเราคุ้นเคยเดินชมเมืองได้เหมือนเคยมาแล้วหลายครั้ง ไม่ต้องกลัวหลงหรืองงกับทิศทางเลย  

เวลาออกจากภาพเพื่อกลับเข้าแผนที่ แค่คลิกที่แถบดำใต้แผนที่เล็กก็จะกลับมายังตัวแผนที่เหมือนเดิม


นอกจากใช้สำรวจสถานที่แล้ว เรายังสามารถกำหนดเส้นทางการเดินทาง เพื่อเช็คระยะทางและดูเส้นทางการเดินทางได้อีกด้วย  ย้อนกลับไปที่แผนที่ภาพแรกด้านบน ลูกศรทิศทาง เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วจะปรากฎช่องให้เราใส่สถานที่ ช่องบนเป็นจุดเริ่มต้นเดินทาง ช่องล่างเป็นจุดหมายปลายทาง เราสามารถคลิกสลับชื่อบนล่างได้ 

เมื่อเราพิมพ์จุดที่เราต้องการเดินทางไปแล้ว เช่น เราต้องการเดินทางออกจากสนามบินคันไซ เข้าเมืองโอซาก้าไปลงยัง สถานีรถไฟโอซาก้า   ภาพจะปรากฎเส้นทางการเดินทางให้เลือกหลายเส้นทาง เราสามารถเลือกการเดินทางที่เราต้องการได้ เช่น ถ้าเรามีรถยนต์ส่วนตัว หรือ เดินทางโดยแทกซี่  เราก็คลิกภาพรถยนต์ที่มุมบนขวาที่เป็นรูปรถยนต์  หรือ ถ้าเราต้องการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถใต้ดิน หรือรถเมลล์ ก็เลือกรูปรถไฟ หรือ ถ้าจะเดินก็คลิกรูปคนเดิน เป็นต้น

เช่น เราเลือกคลิกรถยนต์  จะปรากฎเส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ บอกระยะทางการเดินทาง 53.7 กม. ใช้เวลาการเดินทาง 53 นาที  เมื่อเราต้องการดูรายละเอียดการวิ่งของรถ คลิกที่รายละเอียด จะบอกเส้นทางการวิ่งของรถให้อย่างละเอียดแต่ถ้าเราไปแบบแบกเป้ ไม่มีราชรถมารับ เราก็ควรเลือกเส้นทางการเดินทางโดยรถสาธารณะ เมื่อเราคลิกที่รูปรถไฟ  จะปรากฎเส้นทางของรถสาธารณะที่อยู่ในเส้นทางให้เราเลือกมากกว่า 1 เส้นทาง  เราสามารถเลือกว่าเราจะเลือกเส้นทางใด และช่วงเวลาใดของการเดินทาง  สำหรับการเดินทางในญี่ปุ่น เส้นทางเวลาการเดินรถสาธารณะเป๊ะมากๆ โดยเฉพาะรถไฟ รถใต้ดิน  และ ยังบอกด้วยว่าจะมีการหยุดทั้งหมดกี่ป้าย  กรณีเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออก ฟังไม่รู้เรื่อง เราก็นับป้ายไปเรื่อยๆ รับรองไม่มีการขับเลยป้ายเหมือนบ้านเราแน่นอน

วิธีการเลือกเส้นทาง เราก็คลิกที่ ข้อความเครื่องสำรวจตารางเส้นทางรถสาธารณะ


ที่แถบบน เราควรเลือกวันที่เราคาดว่าจะเดินทาง และช่วงเวลาที่เราต้องการ เช่น เราต้องการเดินทางจาก สนามบินคันไซ ไปยังสถานีรถไฟโอซาก้า ด้วยรถไฟ ในวันที่ 6 กย. 2558 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป เราก็เลือกวันที่และเวลาตามนั้น  จะปรากฎเส้นทางให้เราเลือกว่าเราต้องการเลือกเดินทางด้วยรถสาธารณะแบบใด แต่แต่ละเส้นทางจะมีเปลี่ยนรถกี่ครั้ง ใช้เวลาเดินทางเท่าใด 

เช่น เราเลือกเดินทางโดยรถไปสาย Kansaikuko Line รถไฟออกจากสถานี Kansai Airport Station JR เวลา 6.16 น.  ถึงสถานี Osaka Station เวลา 7.27 น.  ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 11 นาที  ค่าโดยสาร 1,190 เยน  จอดกี่สถานี เมื่อเราคลิกที่ลูกศรสถานีจะมีรายชื่อและเวลาที่จอดแต่ละสถานีให้เราเห็นด้วยจากตรงนี้ เราสามารถเซฟเส้นทางเก็บไว้ได้ หรือ พิมพ์ออกมาเพื่อใช้ในการเดินทางก็ได้  โดยเลือกที่ปุ่มเมนูบนสุดของแผนที่มุมซ้าย  

และเราสามารถทำเส้นทางของการเดินทางถัดไปได้ต่อไป สถานที่ไหนเราดูแล้วน่าสนใจ ก็กดที่ดาวให้เป็นสีเหลืองเพื่อกันลืม หรือ กำหนดไว้เป็นจุดที่เราจะเดินทาง  บางสถานที่จะมีลิงค์ที่พักโรงแรมให้เราเข้าไปจองที่พักโรงแรมได้ด้วย  นับว่าอากู๋ ช่วยให้ชีวิตการเดินทางของเหล่าคนแบกเป้ ง่ายขึ้นเยอะเลย

ที่จริงยังมีลูกเล่นซ่อนไว้อีกเยอะ ถ้าท่านลองค้นหาอาจมีประโยชน์ได้อีกเยอะ 


หวังว่าการรีวิวการใช้งาน Google map นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการทำเส้นทางการเดินทางเอง แบบไม่ง้อทัวร์

ขอให้โชคดีในการเดินทางค่ะ