ตอนที่4 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของทริป หลังจากออกจากหมู่บ้างชางกู ก็วิ่งตรงมายังเมืองปักตาปูร์ กำหนดการเราจะค้างที่นี่ 2 คืน ที่พักชื่อ Bhadgaon Guesthouse ซึ่งตั้งอยู่ตรงจตุรัสดูรบาร์สแคว์ หรือใจกลางเมืองโบราณแห่งนี้

เมืองโบราณปักตาปูร์ ได้รับการอนุรักษ์จากยูเนสโกเช่นกัน และเป็นเมืองโบราณที่ยังหายใจได้ คืออยู่ท่ามกลางบ้านเรือนพักอาศัยของชาวเนปาล ที่ยังอยู่อย่างกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกัน และได้รับความร่วมมือด้วยดีไม่มีสิ่งแปลกปลอมให้สะดุ ด หรือ เสียความรู้สึกแม้แต่น้อย

เห็นอย่างนี้ให้สะท้อนกลับมาดู อยุธยา เมืองเก่า ที่เราพยายามจะให้เป็นเมืองเก่า แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากคนที่อยู่ในพื้นที่แม้แต่น้อย อยากจะสร้างบ้านเรือนอย่างไรก็สร้างไป รูปทรงทันสมัยอย่างไรก็ได้ สร้างเกยกับเจดีย์เก่าแก่ก็ได้หน้าตาเฉย เรายังห่างชั้นกับปักตาปูร์หลายขุมนัก