Sunday, 8 January 2012

นิทรรศการภาพถ่ายของคนตาบอดถวายในหลวง

" 84 ภาพ....ถ่ายด้วยหัวใจถวายในหลวง "


 นิทรรศการครั้งแรกในประเทศไทย ที่นักเรียนตาบอด จากโรงเรียนตาบอดในส่วนภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย  6 โรงเรียน  นำผลงานของตนที่ถ่ายภาพด้วยหัวใจ ไม่ใช่ด้วยตา  ถวายให้กับในหลวงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554

จาก...... โครงการสอนคนตาบอดให้ถ่ายภาพ ของกลุ่มถ่ายภาพที่ใช้ชื่อว่า Pict4all  ที่ตั้งใจจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อใช้ความสามารถในการถ่ายภาพ สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ภายในปรัชญาของกลุ่มว่า " ภาพถ่ายเพื่อการแบ่งปัน "

   
Pict4All ชุมชนของผู้รักการถ่ายภาพ ในแนวทางของความเป็นจิตรศิลป์ มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสต่างๆในสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้อยู่อาศัยในชนบทอันห่างไกล

กลุ่มคนภายใต้การนำทีมโดย  นายนพดล ปัญญาวุฒิไกร หรือ ที่พี่น้องในกลุ่มเรียกขานว่า "คุณฉุน"  ได้ร่วมกันคิดโครงการสอนคนตาบอดให้ถ่ายภาพ  จากแรงบันดาลใจของ อาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่ม คือ อาจารย์ธวัช มะลิลา   อดีตเลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ที่ปรารถนาจะเห็นการสอนให้กับผู้พิการทางสายตาถ่ายภาพ ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นการแบ่งปันความสุข ที่จะสร้างความภาคภูมิใจ การเห็นคุณค่าของตนเอง และเป็นการเปิดโอกาสที่จะให้ผู้พิการทางสายตา ใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับสังคม

นอกเหนือจากประโยชน์ที่นักเรียนผู้พิการทางสายตาดังกล่าวจะได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการก็เช่นกัน ที่จะมีความสุขและเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ ได้เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึก ความคิด และจินตนาการของเด็กๆเหล่านี้ ส่วนสังคมนั้น โครงการนี้น่าจะเป็นการสะกิดให้กลับมาหวนคิดว่า

"ในสังคมที่มีโอกาสอยู่มากมาย ที่ทุกคนจะได้ไขว่คว้า ได้รับประโยชน์ และแสวงหานั้น อย่าได้ปล่อยให้ผู้ด้อยโอกาส ต้องกลายเป็นผู้ไร้โอกาส เพราะ ผู้ด้อยโอกาสใช่ว่าต้องไร้โอกาส"

โครงการสอนคนตาบอดให้ถ่ายภาพ  นอกจากทีมงานของกลุ่ม Pict4all ที่ประกอบด้วยบุคคลจากสาขาวิชาชีพต่างๆรวมตัวกันเนื่องจากมีใจรักในการถ่ายภาพแล้ว  โครงการนี้ยังได้รับสนับสนุนจาก

 • มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ที่ได้สนับสนุนและให้โอกาสกับ Pict4All เข้าไปทำโครงการครั้งแรก  โดยทำการ เปิดสอนนักเรียนผู้พิการทางสายตา ของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพไปทั้งสิ้น 3 รุ่นๆละ 10 คน รวม 30 คน ผลที่ได้รับประสบความสำเร็จอย่างเกินความคาดหมาย 
 • ผศ.รุ่งทิพย์ พุ่มดนตรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้ประสานงานติดต่อกับทางมูลนิธิ และสนับสนุนให้นักศึกษาของจันทรเกษม ได้เข้ามาเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมนี้ ตลอดจนสนับสนุนการพิมพ์ภาพเพื่อทำเป็นอัลบัมรูปถ่าย ให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตาทุกๆคน
 •  อ.ธวัช มะลิลา , อ.ธรชัย ศักดิ์มังกร และ อ.ภูวพงษ์ ผจญอริพ่าย อาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่ม ที่คอย ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ

จากความสำเร็จในการสอนนักเรียนคนตาบอดในกรุงเทพฯ ที่สามารถถ่ายภาพได้  ทำให้ กลุ่มPict4all มีความคิดที่จะขยายการทำงานโครงการออกไปยังนักเรียนคนตาบอดในส่วนภูมิภาค  ซึ่งการทำโครงการในช่วงนี้ กลุ่มPict4all ได้มีผู้สนับสนุนโครงการเพิ่มขึ้นคือ บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณ มาซาฮิโระ อูชิดะ ( Mr. Masahiro Uchida) Senior Director & GM Administration Group  ให้การสนับสนุนกล้องถ่ายรูปแคนนอน  และเครื่องพิมพ์พร้อมกระดาษพิมพ์ภาพ มอบให้กับทุกโรงเรียนที่อยู่ในโครงการนี้ เพื่อให้นักเรียนใช้ในการฝึกหัดถ่ายภาพ

การสนับสนุนของแคนนอนในครั้งนี้ มีมูลค่ามากกว่า 150,000 บาท เพื่อให้นักเรียนตาบอดสามารถทำกิจกรรมการถ่ายภาพ เพื่อการสื่อสาร และเป็นการสร้างความมั่นใจ และเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น แต่ละโรงเรียนที่ทาง Pict4All เข้าไปสอนน้องตาบอดถ่ายภาพจะได้รับอุปกรณ์สนับสนุน ดังต่อไปนี้

1. กล้องดิจิตอล Power Shot รุ่น PS A 3200 จำนวน 3 ตัว
2. Printer Pixma รุ่น iP 4870 1 ตัว
3. หมึก 1 ชุด 
4. กระดาษพริ้นท์รูป 300 แผ่นนอกจากนี้ยังได้ให้กล้องใหม่เอี่ยมจำนวน 12 ตัว (รุ่นเดียวกันกับที่บริจาค) เพื่อใช้ในการสอนเด็กๆนักเรียนตาบอดถ่ายภาพด้วย
โรงเรียนสอนคนตาบอดในส่วนภูมิภาค ที่อยู่ในโครงการสอน 6 โรงเรียนดังนี้
 1. รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา อ.เด่นชัย จ.แพร่
 2. รร.สอนคนตาบอดเพชรบุรี อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 3. รร. สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่
 4. ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
 5. รร.สอนคนตาบอดลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
 6. รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี
จากความสำเร็จในการสอนคนตาบอดให้สามารถถ่ายภาพได้  ทางบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  และ อุทยานการเรียนรู้ TK park  ร่วมกับทีมนักถ่ายภาพจิตอาสา www.pict4all.com  จึงได้ร่วมกัน จัดนิทรรศการและกิจกรรมในหัวข้อ "หัวใจถ่ายภาพ" ผลงานภาพถ่ายจากแรงบันดาลใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของนักเรียนผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการอบรมจากโครงการในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 โรงเรียน  จำนวน 73 คน  นำเสนอผลงานภาพถ่าย 84 ภาพ จากหัวใจถ่ายภาพถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554

 • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด  บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน และเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมดตลอดระยะเวลาการจัดงาน 
 • สถานที่จัดงาน อุทยานการเรียนรู้ TK park อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ของ TK Park จัดแสดงนิทรรศการตลอดระยะเวลาการจัดงาน
 • ทีมงาน Pict4all  เป็นผู้พานักเรียนผู้พิการทางสายตา  ออกถ่ายภาพและคัดเลือกภาพเพื่อจัดนิทรรศการ

นิทรรศการจัดแสดง ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ตั้งแต่วันที่ 20-30 ธันวาคม 2554 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 )
รูปแบบการจัดนิทรรศการ  นอกจากการจัดแสดงภาพถ่ายของคนตาบอด " 84 ภาพ..... ถ่ายด้วยหัวใจถวายในหลวง"  แล้ว   ทางแคนนอนยังจัดทีมงาน ที่คอยอธิบายให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ทราบวิธีการเรียนการสอนคนตาบอดถ่ายภาพ และเชิญชวนให้ผู้เข้าชมนิทรรศการทดลองปิดตาเป็นคนตาบอด และ ถ่ายภาพด้วยวิธีการของคนตาบอด
ซึ่งทีมงานเหล่านี้ ได้รับการอบรมเทคนิคการสอนคนตาบอดให้ถ่ายภาพ จาก อ.ภูวพงษ์ ผจญอริพ่าย ที่ปรึกษาของกลุ่ม Pict4all  เพื่อให้ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงนอกจากนี้ทางแคนนอน  ยังได้จัดทำโปสการ์ดภาพถ่ายที่จัดแสดงทั้งหมด 84 ภาพ ทำเป็นชุดโปสการ์ดจำหน่ายในงาน รายได้ทั้งหมดยกให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 6 โรงเรียน


พิธีเปิดงานนิทรรศการ
นักเรียนผู้พิการทางสายตา เจ้าของภาพ  ถ่ายภาพผู้เข้าชมงาน เป็นที่ระลึก

ผู้เข้าชมงานนิทรรศการนักเรียนเจ้าของผลงาน  ชมผลงานตัวเองด้วยการสัมผัสอักษาเบลที่ปรุไว้ใต้ภาพ  และชื่นชมผลงานของเพื่อนด้วยกัน


เหล่าครูอาสา (บางส่วน) ทีมงาน Pict4all ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการสอนผู้พิการทางสายตาให้ถ่ายภาพ


ผลงานของนักเรียนผู้พิการทางสายตาที่จัดแสดง ( บางส่วน )
รายละเอียด สามารถเข้าชมได้ที่

กลุ่มถ่ายภาพ Pict4all

โครงการสอนนักเรียนผู้พิการทางสายตาถ่ายภาพ


อัลบัมภาพ ผลงานของนักเรียนผู้พิการทางสายตา


Photo album taken by Blind students of The Bangkok School for the Blind


คนตาบอดถ่ายรูปได้ ? (ตอน 1)

คนตาบอดถ่ายรูปได้ ? (ตอน 2)

มองมุมใหม่ ตอน หัวใจถ่ายภาพ 2(13 ก.พ. 54)

 Photography Course for the Visually Impaired Project

โลกมืดหลังเลนส์ อะไรก็เป็นไปได้

ปิดตาเปิดใจ สอนน้องถ่ายภาพ